InicioListado de publicacionesSer, convivir y pensar Catalán

Ésser, conviure i pensar (Acció Tutorial en l'Educació Primària)

A questa col·lecció de Acció Tutorial en l’Educació Primària desenvolupa un programa complet de tutoria mitjançant tres àrees de continguts: Ésser persona, Conviure i Pensar. Aquesta sèrie dequaderns permet als centres una acció tutorial sistemàtica i estructurada que complementa, facilita i reafi rma la tasca formativa, orientativa i educativa diària del professorat.
A través de sis entregues destinades als sis cursos d’Educació Primària, cada quadern ofereix una selecció seqüenciada de fi txes pensades per fer en 30 minuts, a l’aula o a casa, tan senzilles queel nen podria fer-les sol, encara que s’han concebut com a elements d’aprenentatge mitjançat pel professor o la família.Entre els uns i els altres ens proposem formar, educar i preparar els nens i nenes per a una vida madura autònoma i reflexiva, en la qual es tinguin en compte els valors i el creixement personal.
Ésser, conviure i pensar 1 Ésser, conviure i pensar 2 Ésser, conviure i pensar 3
Ésser, conviure i pensar 4 Ésser, conviure i pensar 5 Ésser, conviure i pensar 6

Autora: María José Marrodán Gironés
Número de págines: 72
Format: 21 x 29,7 cm

Puede adquirir esta colección en nuestra TIENDA

 

 

revista depastoral juvenil

Volver