InicioListado de publicacionesAprender a comprender Catalán

Aprender a comprender Catalán

Aquesta és una sèrie de sis quaderns que formen part d´un Programa de comprensió verbal adreçat a nens del Segon i Tercer cicle de Primària i del Primer cicle d´ESO, així com a tots aquellsalumnes d´aules de suport amb difi cultats de comprensió. Els quaderns 1 i 2 estan dedicats a ensenyar a comprendre textos narratius. Estan pensats per al Segon cicle de Primària. En elsquaderns 3 i 4 s’aprèn a comprendre textos expositius senzills, semblats als quals s´utilizan en Tercer cicle. En els quaderns 5 i 6 s´ensenya a estructurar la informació de textos expositius més amplis, a fer inferències complexes i a diferenciar idees més o menys importants, activitats habituals en el Primer cicle d´ESO.

Aprendre a comprendre 1 Aprendre a comprendre 2 Aprendre a comprendre 3
Aprendre a comprendre 4 Aprendre a comprendre 5 Aprendre a comprendre 6

Autors: Equip de textos, Grup d´investigació d´Aprenentatge i Comprensió de Textos de la Universitat de València, format per Eduardo Vidal-Abarca Gámez, Ramiro Gilabert Pérez,Natàlia Abad Sancho, María Blanes Reta, María José López Calderón, Olga Navarro Medina i Nuria Senent Capuz
Format: 21 x 29,7 cm
Número de págines: 1 a 4, 96; 5 i 6, 104

Puede adquirir esta colección en nuestra TIENDA

 

 

revista depastoral juvenil

Volver